Msn show

 
Грижа за човека

Тева работи усилено за подобряване на здравеопазването в световен мащаб, защото отговорност на всички е да помагат и инвестират в обществото на което служат.

Тева участва в обществения живот във всички страни в които има офиси с редица дейности, които улесняват достъпа до лекарствени продукти, особено по време на икономическа криза. Основната дейност на Тева е производство и маркетиране на генерични лекарствени продукти, които да са достъпни за всички пациенти по света.
Тева счита инвестицията и участието в обществения живот за изключително важна част от социалната си отговорност. Връзката с обществото определя основните ценности на Тева – високо качество на лекарствените продукти, новаторство и лидерство – и направлява грижата  за него.

Инвестицията в обществото, подкрепена от специално създадения Съвет на директорите, включва дейности свързани с обучение и образование, развитие на умения за учене, изкуство и култура, както и с дейности за повишаване здравната култура на населението. В много от филиалите на Тева служителите в местните клонове разработват проекти, съобразени с нуждите на хората в съответната държава.

Дейността на Тева в полза на обществото се изразява по няколко начина:

•   Партньорство – Тева работи заедно с местни организации с идеална цел за подпомагане на социални каузи.
•   Доброволен труд – Тева насърчава служителите си да полагат доброволен труд в полза на обществото.
•  Дарения – Тева подпомага финансово много организации с идеална цел и обществени програми в световен мащаб чрез даректи дарения на средства или дарения на лекарствени продукти, оборудване и услуги.

Oсновната дейност на Teva е предоставяне на продукти и решения, за подобряване на здравеопазването в световен мащаб. В своята дейност свързана с живота на обществото ние се стремим да подпомагаме общностите в развиване на по-голяма осведоменост по проблемите на здравето, както и към оказване на подкрепата за уязвимите групи, за да се постигне подобряване на здравето като цяло.

Голяма част от бизнеса на Teva е доставката на генерични лекарства, които имат предимството да бъдат достъпни за много пациенти от цял свят. В нашата дейност в помощ на обществото ние се стремим към разширяване на тези усилия като работим с общностите, за да се подобри достъпът им до лекарства, особено по време на извънредни ситуации.