Msn show

Grow with the best

"Grow with the Best": Тева като работодател

Повече от век Тева развива качеството на своите продукти и днес е най-голямата генерична фармацевтична компания в света и една от 15-те водещи  компании в тази индустрия.

Принципите, които Тева следва като работодател изразяват уникалната позиция на компанията в политиката на развитие на човешките ресурси и се основават на три основни качества на нашата организация:

1. Устойчив успех: Балансираният бизнес модел на Тева и множеството успешни придобивания на други компании доведоха до:

  • Постоянен ръст на компанията
  • Директно присъствие в 60 държави
  • 47 000 служители в цял свят

2. Уникален подход: Тева се отличава с:

  • Хора, които са уверени, целенасочени, винаги готови да се справят с предизвикателсвата и притежават творческо мислене и умения.
  • Хора, които са също така скромни, защото осъзнават, че са заобиколени от своите изключителни колеги в услуга на милиони пациенти по света.

3. Динамично развитие: Служителите остават в Тева заради възможностите, които компанията им предоставя за напредване в кариерата и развитие, дължащи се на динамичния глобален успех на Тева.