Msn show

 

"ТЕВА ФАРМАСЮТИКЪЛС БЪЛГАРИЯ" ЕООД е притежател на разрешенията за употреба на редица лекарствени продукти,  предназначени за лечение на онкологични, кардиологични, неврологични, психиатрични, урологични и белодробни заболявания, за трансплантация на органи и др.